Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP)

Taal- en Letterenplatform Limburg wil een overkoepelend kennisnetwerk zijn waarin samenwerking tussen provinciale taal- en letterenorganisaties gestimuleerd wordt. Een platform waar ervaring, kennis en kunde uitgewisseld wordt en de organisaties elkaar beter leren kennen als spelers in het Limburgse taal- en letterenveld.

Twee à drie keer per jaar vindt er plenair overleg plaats met:
Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), Road veur ’t Limburgs, leerstoel Taalcultuur in Limburg, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH), Letterkundig Centrum Limburg (LCL), Veldeke Limburg, Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, Stichting Limburgse Literaire Lies (LiLiLi), Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN), Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.