Dierentaalonderzoek

Taalkundigen hanteren een top-down-visie op taal. Ze bestuderen of andere dieren over dezelfde taal(vermogens) beschikken als de mens. Daarom probeerden taalkundigen chimpansees Engels te laten spreken, of chimpansees menselijke gebarentaal te leren. Menselijke taal en menselijke cognitieve vermogens zijn dan de norm waaraan andere diersoorten moeten voldoen. Door dit antropocentrische perspectief zijn talen en cognitieve vermogens van dieren bij voorbaat deficiënt; koeien spreken niet in mensentaal en hun cognitieve vermogens zijn niet gegroeid om menselijke uitdagingen aan te gaan maar die van koeien. Het antropocentrisme maskeert bovendien dat de meeste mensen nooit een dierentaal hebben of willen leren spreken hoewel taalkundigen beweren dat tweede taalverwerving uniek is aan de menselijke soort.

Koeientaal in de praktijk
Koeientaal onderzoek ik als taalkundige door het geluid dat een koe produceert te duiden in de situationele context waarin ze zich bevindt samenhangend met haar lichaamsgedrag, hoe ze zich positioneert in de ruimte en jegens mede-koeien, kijkgedrag en haar zintuiglijke waarnemingen zoals ruiken.

In de media over dierentaalonderzoek
Groetende koeien? Dat is heel goed mogelijk, zegt deze taalkundige.
Taalkundigen zijn het erover eens: alleen de mens beschikt over taal. Nee, zegt professor Leonie Cornips. Ook dieren kennen taal en grammatica. Koeien bijvoorbeeld.
Verschenen in Trouw op 13 april 2020.

Leonie Cornips doet onderzoek naar koeientaal.
Uitgezonden bij Spijkers met Koppen op 18 april 2020.

De taal van de koe.
Uitgezonden bij het radioprogramma Vroege vogels op 3 mei 2020.

Leonie weet waar een koe over praat.
Uitgezonden bij Je dag is goed, omroep Max, op 20 mei 2020.

In de wei loeit een onbekende cultuur met een eigen taal.
Verschenen in NRC Handelsblad op 13 juni 2020.

Het piepkleine stierkalfje dat er (niet) mag zijn. Centrum voor DierMens Studies, 14 mei 2021.