Sjtumme va Limburg

Sjtumme va Limburg wordt dankzij Nanna Haug Hilton  een onderdeel van het grote Stimmen fan Fryslân-project waarin een dialect App ontwikkeld is voor het web, iOS en Android om ruimte te bieden aan meertaligheid in Friesland. De nog te ontwikkelen App voor Limburg zal bijna dezelfde mogelijkheden aanbieden:

(i) een dialectquiz waarin de gebruiker aan kan geven hoe hij of zij een bepaald woord uitspreekt en (ii) een spelletje waarin mensen via de App kunnen inspreken hoe zij afbeeldingen op plaatjes in hun dialect of andere talen benoemen.

Deze App heeft subsidie gekregen van het Meertens Instituut en de Raod veur ’t Limburgs.