Nieuws

Komende activiteiten

De 2e Dr. Lou Spronck-lezing vindt plaats op 13 september in Maastricht. Sprekers is Martin Paul, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Iedereen is welkom (na inschrijving)

Samen met Fontys Sittard (Anja van Schijndel) organiseer ik een workshop in Sittard met als thema Meertalig Leesvaardig voor belangstellenden op 13 november. Iedereen is welkom (na inschrijving)


Het boek The Sociolinguistics of Place and Belonging. Perspectives from the Margins is verschenen. Geredigeerd door Leonie Cornips en Vincent de Rooij.