Netwerken

Aangesloten bij de volgende netwerken:

Terra Mosana heeft als doel om de Euregio Maas-Rijn (EMR) als toeristische trekpleister en de gezamenlijke identiteit van EMR-burgers te versterken door cultureel erfgoed digitaal te benutten.

• Over meertaligheid in Europa. Netwerk: Advancing the European Multilingual Experience (tot 2019)

• Over nieuwe sprekers in meertalig Europa. Netwerk: New Speakers in a Multilingual Europe (tot 2018).

• Over grensoverschrijdend werk en meertalige communicatie. Netwerk: ITEM Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility, Universiteit Maastricht.

• Over taal als erfgoed. Netwerk: Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage.

• Van 1 september 2014 tot begin 2018. Lid Internationale Adviesraad Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR), PI Pia Quist, Department of Scandinavian Research, University of Copenhagen,

• Lid Internationale Adviesraad Hermann Paul Centre for Linguistics HPCL, Universiteit van Freiburg (Duitsland), sinds 15 juni 2013.

• Van 1-8-2012 tot en met 1-2-2020: Lid raad van advies:  Dr. Winand Roukens Fonds 

• Tot 2019: Lid TALeP (Taal- en Letterenplatform Limburg). TALeP wil een overkoepelend kennisnetwerk zijn waarin samenwerking tussen provinciale taal- en letterenorganisaties gestimuleerd wordt. Een platform waar ervaring, kennis en kunde uitgewisseld wordt en de organisaties elkaar beter leren kennen als spelers in het Limburgse taal- en letterenveld.
Twee à drie keer per jaar vindt er plenair overleg plaats met:
Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), Road veur ’t Limburgs, leerstoel Taalcultuur in Limburg, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH), Letterkundig Centrum Limburg (LCL), Veldeke Limburg, Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, Stichting Limburgse Literaire Lies (LiLiLi), Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN), Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.

Voorzitter Sociolinguistics Symposium 17 (SS17), 2+3+4 april 2008, VU Amsterdam.