Literatuur in Limburg (DBNL)


In het Nederlandse taalgebied en de literatuur van de Lage Landen neemt het Limburgse gebied een bijzondere plaats in: een kruispunt tussen Noord- en Zuid-Nederlandse, Waalse en Rijnlandse invloeden, met een sterk regionaal besef, en een grotere bereidheid van auteurs om naast het Nederlands ook het Frans, Duits of een dialect te bezigen.

Zie voor verdere informatie: http://www.dbnl.org/letterkunde/limburg/over.php