Dr. Lou Spronck-lezing


De leerstoel Taalcultuur in Limburg Universiteit Maastricht heeft de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld op 8 april 2016 in aanwezigheid van de gouverneur Theo Bovens (Groote Sociëteit, Vrijthof Maastricht).

De eerste Dr. Lou Spronck-lezing is gegeven door Petra Stienen, getiteld ‘Geer zeet neet van hij…: De grenzen van het Limburgs’ op 28 september 2016, en ingeleid door dr. Lou Spronck.


De heer Dr. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector maar vooral in de tijd erna gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde. Met de instelling van de Dr. Lou Spronck-lezing beoogt de leerstoel “Taalcultuur in Limburg” waardering voor de hoge kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking te brengen. Met de instelling van de Dr. Lou Spronck-lezing maken we het belang van excellent onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar voor de academische wereld en het grote publiek.

 

De tweede Dr. Lou Spronck-lezing is gegeven door Prof. Martin Paul, op persoonlijke titel ‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld – een pleidooi voor meertaligheid’ op 13 september 2018, en ingeleid door dr. Lou Spronck.