Petitie ‘Wij spreken Limburgs’

‘Wij spreken Limburgs maar de Taalunie wil dat niet weten’

De publiek gemaakte ‘Staat van het Nederlands’-rapportage (8 mei 2017) presenteert de Limburgse tweetaligheid als Nederlandse ééntaligheid en miskent het feit dat 70 procent van de inwoners in Limburg hun eigen taal gebruiken, bewust gebruiken, en als iets anders dan standaard-Nederlands ervaren.
De lijst met 2.368 ondertekenaars wordt begin september aan de Nederlandse Taalunie aangeboden.