Home

Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam (3,5 dag) en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht (1,5 dag). Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Ook onderzoekt zij taalcultuur (vooral in Limburg): hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten. Haar nieuwste onderzoek richt zich op hoe dieren en  mensen met elkaar communiceren (interspecies communication).
Zij was columnist schrijvend over Taalcultuur in De Limburger tussen 2012 en begin 2018.

Naar archief >>