Home

Leonie Cornips is werkzaam als taalkundig onderzoeker bij NL-Lab/Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam (3,5 dag) en als Bijzonder Hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht (1,5 dag). Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands zoals het Nederlands gesproken in Heerlen of in Lombok, Utrecht en Rotterdam. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Ook onderzoekt zij taalcultuur (vooral in Limburg): hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar wel of niet identificeren en anderen in- of uitsluiten. Haar nieuwste onderzoek richt zich op dierentaal, vooral hoe koeien met elkaar en met mensen communiceren.
Zij was columnist schrijvend over Taalcultuur in De Limburger tussen 2012 en begin 2018.

Naar project Koe & Taal ➤➤

Naar archief ➤➤